Informacje o badaniu ILLUMINATE

Informacje o badaniach

Badanie ILLUMINATE-101 ma na celu porównanie bezpieczeństwa i skuteczności leku eksperymentalnego przeznaczonego do obniżania lub eliminacji negatywnej odpowiedzi układu odpornościowego na glutenu w żołądku w porównaniu z placebo u osób z celiakią, które stosują dietę bezglutenową. Będziemy oceniać, w jakim stopniu lek eksperymentalny poprawia tolerancję na gluten, zapobiegając negatywnym reakcjom organizmu na gluten. Badany lek (eksperymentalny lub placebo) zostanie podany uczestnikom 3 razy w postaci wlewu dożylnego. Badanie obejmuje maksymalnie 10 wizyt w ośrodku badawczym* i rozmowę telefoniczną w ramach obserwacji kontrolnej, a łączny czas trwania badania na uczestnika wynosi do 34 tygodni.

Badanie ILLUMINATE-062 ma na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności leku eksperymentalnego przeznaczonego do rozkładania glutenu w żołądku w porównaniu z placebo u osób z celiakią, które stosują dietę bezglutenową. Badanie oceni, w jakim stopniu lek eksperymentalny zmniejsza objawy związane z celiakią i uszkodzenie jelit spowodowane ekspozycją na gluten. Badany lek (eksperymentalny lub placebo) to tabletka doustna, którą należy przyjmować 3 razy w tygodniu w ciągu 15 minut od rozpoczęcia posiłku. Badanie obejmuje około 7 wizyt w ośrodku badawczym*, a łączny czas trwania badania na uczestnika wynosi do 36 tygodni.

Podczas tych badań uczestnicy będą musieli spożywać niewielkie ilości glutenu. Więcej informacji na temat tego wymogu będzie dostępnych dla osób wstępnie kwalifikujących się do udziału w badaniu.

*Niektóre wizyty mogą odbywać się w domu.

Please consider enrolling in these studies today.