Informacje o badaniach klinicznych

Kliniczne badania naukowe mają na celu udoskonalenie leczenia wszystkich chorób, w tym celiakii.

Głównym celem klinicznego badania naukowego jest uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności potencjalnych nowych leków.

Badania te muszą zostać zakończone, zanim będzie można publicznie zaproponować nowe leczenie. Obecnie na całym świecie trwa ponad 400 000 badań klinicznych.

W przypadku każdego badania naukowego badacze opracowują kryteria kwalifikacyjne, takie jak wiek, płeć, historia wcześniejszego leczenia i inne schorzenia. Ważne jest, aby badać leki i produkty medyczne u osób, które mają pomóc, oraz prowadzić badania naukowe z udziałem różnych osób, ponieważ różne osoby mogą inaczej reagować na leczenie. 

Udział w klinicznym badaniu naukowym może przynieść szereg korzyści, w tym: