Celiakia jest niezmiernie frustrująca wyczerpująca ograniczająca czasochłonna izolująca .

Celiakia jest niezmiernie frustrująca wyczerpująca ograniczająca czasochłonna izolująca .

Być może jednego dnia się to zmieni.

Naukowe badania kliniczne dla osób z celiakią

Badania ILLUMINATE będą oceniać bezpieczeństwo i skuteczność eksperymentalnych leków na celiakię.

Może Pan/Pani wziąć udział w badaniu ILLUMINATE-101, jeżeli:

Może Pan/Pani wziąć udział w badaniu ILLUMINATE-062, jeżeli:

Obowiązują inne kryteria kwalifikacyjne.

*Participants aged 12-17 may be included later in the study depending on findings from the first part of the study.

Opieka związana z badaniem będzie zapewniana bezpłatnie, a uczestnicy mogą otrzymać zwrot kosztów podróży.

Informacje o celiakii

Celiakia jest poważnym zaburzeniem autoimmunologicznym, w przypadku którego gluten może wywoływać różne objawy i uszkodzenia jelita cienkiego.

Źródło: beyondceliac.org

Ciężkie ograniczenia dietetyczne mogą wpływać na jakość życia i prowadzić do uczucia osamotnienia, depresji i lęku. Ponadto różne zajęcia, takie jak podróżowanie i spotkania towarzyskie, mogą stać się znacznie mniej przyjemne.

Po części z tych powodów jest to, że potrzebne jest więcej badań nad celiakią i właśnie w tym miejscu rozpoczynają się badania ILLUMINATE.